Vi søger en stabil og selvstændig tømrer/snedker til at varetage firmaets serviceopgaver.
Du vil arbejde med reference til tømrermesteren, og i vid udstrækning selv planlægge dit arbejde.

*


*


*


*


*